Mẹ à, bạn của con tuy họ chơi mai thuý thật nhưng họ không xấu như mẹ vẫn nghĩ đâu

Mẹ à, bạn của con tuy họ chơi mai thuý thật nhưng họ không xấu như mẹ vẫn nghĩ đâu

Câu nói này rất dễ gây ra sự mất đoàn kết gia đình rất cao.