Mé ló tức - Má nó tức - mèo gồng tay cơ bắp vạm vỡ

Mé ló tức - Má nó tức - mèo gồng tay cơ bắp vạm vỡ

Chỉ chực chờ cho một đấm vào mặt để xả tức.

Xem thêm: