Mẹ nhìn nè, cái thằng này xứng đáng có một ai đó để yêu thương

Mẹ nhìn nè, cái thằng này xứng đáng có một ai đó để yêu thương

Meme dành cho những người FA lâu năm.