Meme dảk quá, xóa bài hoặc bị biến thành ghost nướng

Meme dảk quá, xóa bài hoặc bị biến thành ghost nướng

Đây là bạn khi thấy một meme nào đó quá dark.

Xem thêm: