Meme Jaian khóc

Meme Jaian khóc

Nguồn gốc của meme Jaian khóc lóc này là từ truyện chế Doraemon tên là Doravmon. Đây là truyện rất bựa, được vẽ y như truyện thật nhưng nội dung thì phá nát tuổi thơ của những ai đọc nó.

Xem thêm: