Meme khoá mõm - chú chó bị bóp mồm

Meme khoá mõm - chú chó bị bóp mồm

Mày sẽ bị khoá mõm như một con chó - Duy Mạnh said.