Meme thanh niên cởi trần gào théo trong bão

Meme thanh niên cởi trần gào théo trong bão

Anh nghĩ một mình anh có thể chống lại cơn bão ư? Cởi trần gào thét ra chưởng như Songoku kame joko.