Mèo bị chỉ mặt nói mày đẹp lắm, đừng hỏi có xấu không nữa

Mèo bị chỉ mặt nói mày đẹp lắm, đừng hỏi có xấu không nữa

Mài đẹp lắm, đừng ngày nào cũng hỏi có xấu không nữa nhé.

Xem thêm: