Mèo bị chỉ mặt nói ngậm cái miệng thối lại

Mèo bị chỉ mặt nói ngậm cái miệng thối lại

Dùng để cãi nhau với bạn bè trong những trận chiến comment hình ảnh.

Xem thêm: