Mèo bịt mồm bạn nói im mồm, họa là từ miệng ra đó

Mèo bịt mồm bạn nói im mồm, họa là từ miệng ra đó

Mèo bịt mồm bạn nói im mồm, họa là từ miệng ra đó

Đôi khi im lặng chính là vàng.

Meme liên quan: