Mèo buồn bã khóc nước mắt chảy thành hàng

Mèo buồn bã khóc nước mắt chảy thành hàng

Mèo buồn bã khóc nước mắt chảy thành hàng

Con tim tôi đau quá man.

Meme liên quan: