Mèo cầm búa dọa: mày nói tiếng nữa

Mèo cầm búa dọa: mày nói tiếng nữa

Mèo cầm búa dọa: mày nói tiếng nữa

Nói tiếng nữa là cái mặt mày có dấu cái búa ngay á.

Meme liên quan: