Mèo cầm dao nhựa nói đừng ép tao ra tay

Mèo cầm dao nhựa nói đừng ép tao ra tay

Nếu không mày phải nhận 1 con dao nhựa vào bụng meow moew.

Xem thêm: