Mèo cầm gạch nói mày chết con đĩ mẹ mày với tao nè

Mèo cầm gạch nói mày chết con đĩ mẹ mày với tao nè

Mèo cầm gạch nói mày chết con đĩ mẹ mày với tao nè

Ăn gạch thay cơm nha con.

Meme liên quan: