Mèo chửi dit me con dao đâu rồi nhỉ

Mèo chửi dit me con dao đâu rồi nhỉ

Cái đjt mẹ con dao đâu rồi nhỉ, tao mà tìm được là mày xác định!

Xem thêm: