Mèo cười haha nhận ra có vẻ hơi lố vì đó là một câu chuyện buồn

Mèo cười haha nhận ra có vẻ hơi lố vì đó là một câu chuyện buồn

Cười trước cái đã rồi tính sau. Á ha ha ha. Có vẻ hơi lố. Đây là một câu chuyện buồn.

Xem thêm: