Mèo đắp mặt nạ nói nhìn mặt tao có thấy giống đùa không?

Mèo đắp mặt nạ nói nhìn mặt tao có thấy giống đùa không?

Mèo đắp mặt nạ nói nhìn mặt tao có thấy giống đùa không?

Bớt đùa đi, dạo này toa khó tính nên đùa nhiều là tao cười đó.

Meme liên quan: