Mèo đưa chân gà lên che miệng khóc

Mèo đưa chân gà lên che miệng khóc

Khoan đã hình như có gì đó chưa đúng ở đây.

Xem thêm: