Mèo đưa chân gà lên che miệng khóc

Mèo đưa chân gà lên che miệng khóc

Mèo đưa chân gà lên che miệng khóc

Khoan đã hình như có gì đó chưa đúng ở đây.

Xem thêm: