Mèo đưa tay giận dữ gạt phăng mọi thứ

Mèo đưa tay giận dữ gạt phăng mọi thứ

Cút ra, bố mầy chẳng cần thứ gì từ loài người ngoài thức ăn ra cả.

Xem thêm: