Mèo được người mồi thuốc cho hút

Mèo được người mồi thuốc cho hút

Hút điếu thuốc tàn ta làm thêm điếu nữa.

Xem thêm: