Mèo duỗi chân như người ngồi hóng chuyện

Mèo duỗi chân như người ngồi hóng chuyện

Đâu đâu có chuyện gì hay kể tao nghe xem nào.

Xem thêm: