Mèo duỗi chân như người ngồi hóng chuyện

Mèo duỗi chân như người ngồi hóng chuyện

Mèo duỗi chân như người ngồi hóng chuyện

Đâu đâu có chuyện gì hay kể tao nghe xem nào.

Meme liên quan: