Mèo gào khóc nói yamero (dừng lại đi mà)

Mèo gào khóc nói yamero (dừng lại đi mà)

Mèo gào khóc nói yamero (dừng lại đi mà)

Xem như bố khép đít lạy mày.

Meme liên quan: