Mèo gào thét chửi má nóooooooooooooooo

Mèo gào thét chửi má nóooooooooooooooo

Tức đến nỗi chỉ biết chửi má nhà người ta mà thôi.

Xem thêm: