Mèo giơ nắm đấm: Mày có tin tao đấm vào mặt mày không?

Mèo giơ nắm đấm: Mày có tin tao đấm vào mặt mày không?

Tao đã bảo hôm nay tao muốn ăn thịt, sao mày vẫn cứ mua cá?

Xem thêm: