Mèo khóc biến thành chú hề

Mèo khóc biến thành chú hề

Trong mắt nhiều người tôi chỉ là chúa hề.

Xem thêm: