Mèo khóc lóc nói trường hợp này tui xin thua

Mèo khóc lóc nói trường hợp này tui xin thua

Cảm giác quá xá là bất lực rồi.

Xem thêm: