Mèo lôi bạn ra đây đánh lộn

Mèo lôi bạn ra đây đánh lộn

Mèo lôi bạn ra đây đánh lộn

Rồi tới công chuyện luôn với tao.

Meme liên quan: