Mèo mặt khó chịu nói khinh bủy

Mèo mặt khó chịu nói khinh bủy

Mèo mặt khó chịu nói khinh bủy

Sự khinh bỉ của ta đã va vào ánh mắt của nàng.

Meme liên quan: