Mèo nằm xỉu - ôi xỉu

Mèo nằm xỉu - ôi xỉu

Mèo nằm xỉu - ôi xỉu

Gặp mấy chuyện động trời thì cứ xỉu đi cho nó nhanh.

Xem thêm: