Mèo ngây thơ nói gì, ai biết đâu?

Mèo ngây thơ nói gì, ai biết đâu?

Ngây thơ vô số tội đó mà.

Xem thêm: