Mèo ngước mắt đáng thương chờ đợi

Mèo ngước mắt đáng thương chờ đợi

Mèo ngước mắt đáng thương chờ đợi

Chờ đợi một người dù chẳng cho nhau hy vọng.

Xem thêm: