Mèo nhìn thất vọng tao biết ngay mà

Mèo nhìn thất vọng tao biết ngay mà

Mèo nhìn thất vọng tao biết ngay mà

Không còn gì để nói với chúng mày nữa.

Meme liên quan: