Mèo nhìn thất vọng tao biết ngay mà

Mèo nhìn thất vọng tao biết ngay mà

Không còn gì để nói với chúng mày nữa.

Xem thêm: