Mèo nói chotto a minute

Mèo nói chotto a minute

Mèo nói chotto a minute

Dịch nghĩa tiếng Việt là: cho tớ (chờ tớ) một phút.

Meme liên quan: