Mèo nói con dao đâu rồi nhỉ, thể loại này là phải giết

Mèo nói con dao đâu rồi nhỉ, thể loại này là phải giết

Cứ phải để dao kéo nói chuyện thì nó mới nhẹ nhàng được.

Xem thêm: