Mèo nói tôi có thể làm gì được, tôi cũng tuyệt vọng

Mèo nói tôi có thể làm gì được, tôi cũng tuyệt vọng

Đang vô cùng tuyệt vọng thì có thể giúp gì được vào lúc này chứ hả?

Xem thêm: