Mèo nôn ọe cười bằng tiếng mèo

Mèo nôn ọe cười bằng tiếng mèo

Tiếng mèo hay còn gọi là tiếng Trần Đức Bo.

Xem thêm: