Mèo quát bà vả vỡ mồm mày bây giờ

Mèo quát bà vả vỡ mồm mày bây giờ

2 con mèo đánh nhau. Mèo vàng vả vỡ mồm mèo trắng.

Xem thêm: