Mèo tắm, đánh răng, xem điện thoại và ôm gấu ngủ trong buồn bã

Mèo tắm, đánh răng, xem điện thoại và ôm gấu ngủ trong buồn bã

Mèo tắm, đánh răng, xem điện thoại và ôm gấu ngủ trong buồn bã

Đây là tôi của ngày bị crush từ chối tình cảm.

Meme liên quan: