Mèo tam thể mắt lờ đờ như đang phê cần

Mèo tam thể mắt lờ đờ như đang phê cần

Mèo tam thể mắt lờ đờ như đang phê cần

Cảm giác như chú mèo ấy không có một chút quan tâm gì đến xung quanh.

Xem thêm: