Mèo thè lưỡi lêu lêu rất đáng yêu

Mèo thè lưỡi lêu lêu rất đáng yêu

Được sử dụng khi bạn muốn từ chối ai đó một cách tế nhị và hài hước.

Xem thêm: