Mèo Tom đưa tay nói ngưng

Mèo Tom đưa tay nói ngưng

Khi bạn gặp ai đó không biết gì mà cứ ham hố phát biểu dài dòng.

Xem thêm: