Mèo Tom nói được rồi, được rồi tôi biết rồi

Mèo Tom nói được rồi, được rồi tôi biết rồi

Biết rồi khổ lắm nói mãi!

Xem thêm: