Mèo trắng bước đi tung tăng bằng hai chân như người

Mèo trắng bước đi tung tăng bằng hai chân như người

Tung tăng như một cô thôn nữ ngây thơ chưa biết yêu là gì.

Xem thêm: