Mèo trắng đội mũ cầm đèn pin chiếu sáng

Mèo trắng đội mũ cầm đèn pin chiếu sáng

Chắc chuẩn bị đi làm ruộng, trong cái nhà này cái việc gì cũng đến tay tao.

Xem thêm: