Mèo trắng lắc đầu trông như đang ngáo đá

Mèo trắng lắc đầu trông như đang ngáo đá

Gì, mọi chuyện đang làm tôi khó hiểu vô cùng.

Xem thêm: