Mèo trắng lôi đầu mèo vàng ra đây đánh lộn

Mèo trắng lôi đầu mèo vàng ra đây đánh lộn

Khi bạn muốn gây sự với một ai đó.

Xem thêm: