Mèo trắng nói là do em, chính em đã làm sai

Mèo trắng nói là do em, chính em đã làm sai

Mèo trắng nói là do em, chính em đã làm sai

Mày không sai thì bố mày sai à?

Meme liên quan: