Mèo trợn mắt kiên trì mỉm cười

Mèo trợn mắt kiên trì mỉm cười

Mèo trợn mắt kiên trì mỉm cười

Tao sẽ cười cho đến lúc khóc thì thôi.

Xem thêm: