Mèo uốn người cầm gạch ném mày chết với tao nè

Mèo uốn người cầm gạch ném mày chết với tao nè

Có những người xứng đáng nhận gạch đá vì comment linh tinh trên facebook.