Mèo vàng buồn bã nói lộ hết rồi, không còn gì nữa rồi

Mèo vàng buồn bã nói lộ hết rồi, không còn gì nữa rồi

Mèo vàng buồn bã nói lộ hết rồi, không còn gì nữa rồi

Giờ thì còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Xem thêm: